Program
I Kongresu Energetyki Słonecznej

DZIEŃ I
15.10.2019
09:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 12:30

Sesja plenarna

Potencjał energetyki słonecznej w Polsce. Uwarunkowania rozwoju.

Fotowoltaika jest obecnie najszybciej rozwijającym się źródłem energii na świecie. Dobrze zaplanowany wzrost generacji PV może efektywnie wspomagać pracę KSE, wspierając jednocześnie rozwój gospodarczy oraz innowacyjność polskiej gospodarki.

ZAGADNIENIA:

 • Energia słoneczna w polityce energetycznej Polski
 • System aukcyjny a wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne
 • Koszty produkcji energii słonecznej
 • Korzyści z rozwijania energetyki słonecznej
 • Szanse rozwojowe dla gmin i przedsiębiorców
 • Trendy inwestycyjne: aukcja czy zasady rynkowe?
 • Korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe

13:15 - 14:45

Regulacje prawne dla rynku PV w Polsce

 • Aukcje OZE
 • Dewelopowanie farm PV
 • Umowy przyłączeniowe

ZAGADNIENIA:

 • Termin aukcji dla OZE
 • Regulamin aukcji
 • Strategie cenowe

15:00 - 16:30

Rynek energii w Polsce. Prognozy cen energii. Kluczowe zmiany na rynku energii.

Wzrost cen energii jest niewątpliwie najważniejszym impulsem rozwojowym źródeł odnawialnych.

ZAGADNIENIA:

 • Pakiet Zimowy
 • KSE

09:00 - 18:00

Targi

20:00 - 00:00

Uroczysta kolacja

DZIEŃ II
16.10.2019
09:30 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 11:30

Finansowanie inwestycji

ZAGADNIENIA:

 • Finansowanie inwestycji – gdzie znaleźć pieniądze
 • Łańcuch wartości
 • Finansowanie
 • Ubezpieczenie
 • Naliczanie pomocy publicznej
 • Analiza wybranych case studies

Fuzje i przejęcia na rynku PV

11:45 - 13:00

Rozwijanie PV przez administrację samorządową

ZAGADNIENIA:

 • Strategie ochrony klimatu

Umowy długoterminowe na zakup energii jako wsparcie dla przemysłu

ZAGADNIENIA:

 • Najlepsze doświadczenia współpracy między wytwórcami i przemysłem

13:45 - 15:15

Fotowoltaika w polityce energetycznej Unii Europejskiej

ZAGADNIENIA:

 • Scenariusz PRIMES,
 • Pakiet zimowy [nie tylko RED II] - szeroka dyskusja o miejscu różnych technologii w wizji rozwoju energetyki w Europie
 • Wpływ polityki UE na polski sektor energetyczny.

Akceptacja społeczna inwestycji w farmy fotowoltaiczne

ZAGADNIENIA:

 • Akceptacja i postawy społeczności lokalnych wobec inwestycji w infrastrukturę wytwórczą, przesyłową i dystrybucyjną
 • Wpływ na środowisko i zdrowie jako istotny element dyskursu o energetyce
 • Aktywne kształtowanie akceptacji społecznej, współpraca ze społecznościami lokalnymi
 • Przykłady udanej współpracy różnych technologii wytwórczych z korzyścią dla gmin i lokalnej społeczności.

09:30 - 15:30

Targi

Wróć do strony głownej

KONTAKT
Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Beata Komorowska
Sponsoring Sponsoring
Beata Komorowska
Koordynator ds. Kongresu
bkomorowska@stowarzyszeniePV.pl
+48 508 240 525
Rejestracja Rejestracja
Beata Bielińska
Koordynator ds. Kongresu
bbielinska@stowarzyszeniepv.pl
+48 606 611 300
Partnerzy Partnerzy
Darek Mańka
Koordynator ds. Kongresu
dmanka@stowarzyszeniepv.pl
+48 793 589 885